ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ

СУЧАСНІ ДИДАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДНОЧАСНОГО ЗАСВОЄННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВИВИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

СУЧАСНІ ДИДАКТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ОДНОЧАСНОГО ЗАСВОЄННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ЗНАНЬ ТА ВИВИЧЕННЯ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ

 

Стаття Романа Яковенка, кандидата економічних наук, доцента ЦНТУ

Обраний Україною курс на євроатлантичну інтеграцію, посилення ролі міжнародних зв’язків, особливо в економічній сфері, вимагають від сучасної повноцінно розвинутої людини знання не лише основ економічних знань, а й англійської мови. З більше ніж 7,4-мільярдного населення земної кулі, англійською мовою володіє третина мешканців, що робить цю мову однією з найпоширеніших у сучасному світі.

Як правило, вивчення економічних дисциплін має відокремлений від пізнання іноземних мов характер. Водночас і викладання іноземної здійснюється в дуже обмежених не лише за обсягом (і це всупереч існуючим вимогам сучасного ринку праці, адже переважна більшість вакансій вимагає знання іноземної мови), а й за змістом. У той же час дуже багато економічних термінів ми використовуємо у повсякденному побутовому спілкування не розуміючи ані його змісту, ані походження цих слів. 

Підготовлений автором та запропонований широкому загалу читачів посібник [1 ; 2] започатковує принципово новий підхід до інтегрованого засвоєння економічних знань та англійської мови. Словник складається з трьох частин: основної, додаткової та контрольної. Основна частина складається з двох розділів – тлумачного англо-українського словника та словника українсько-англійського, в якому тлумачення не наводяться. Додаткова частина допоможе ліпше засвоїти подану інформацію, продемонструє приклади застосування деяких слів у загальному, не лише економічному, контексті, наочніше та детальніше наведе той матеріал, який цього потребує. Умовно, основну та додаткову частини можна поєднати в навчальний розділ, контроль за рівнем засвоєння якого покладено на третю, контрольну частину. Вона містить у собі завдання різних рівнів складності, що можуть бути класифіковані також за методами їх розв’язання: графічними, математичними, аналітичними, емпіричними тощо, або шляхом їх комбінування.

  Посібник містить у собі 1023 слова, словосполучення та абревіатури. Поряд із загальновизнаними тлумаченнями економічних термінів, посібник містить сучасну проблематику економіки України, зокрема її регіонального сектору, визначену в науковій та періодичній літературі. Словник подає консервативне „класичне” написання англійських слів, таким чином зберігаючи природну лінгвістичну вишуканість, на відміну від більш поширених „американських” спрощених варіантів. При цьому „американські” приклади написання наводяться поруч або в дужках для спрощення користування американською літературою та мережею „Internet”.

  Дидактична цінність словника полягає в тому, що при роз’ясненні економічного змісту одного терміну, наводяться посилання й на інші терміни, що дозволяє ширше охопити тематичний зміст визначеного напрямку.

Тлумачення слів подаються у своєму оригінальному вигляді, що не завжди відповідають сучасним розмовним та сленговим варіантам. Так, наприклад, у „просторіччі”, дилер та брокер – вживаються як синоніми, інколи підміняючи одне інше. Те саме стосується й понять „гроші”, „фінанси”, „капітал”, „готівка”, „валюта” тощо.

Складність існує і в стійких професійних словосполученнях. Так, наприклад, слова „profit” та „benefit”, в економічній лексиці часто вживаються як синоніми, однак у стійких термінологічних словосполученнях „economic profit” і „economic benefit” мають абсолютно різний зміст. Те саме стосується й багатьох термінів, у тому числі й „labour force” – наповнення яких не відповідає їх дослівному перекладу. Крім того, в тексті міститься два англійських словосполучення, що перекладаються українською як „прожитковий мінімум”, при цьому маючи різний внутрішній вміст.

  У більшості випадків словник не містить у собі висловів, що формуються з двох чи більше слів, наведених у тексті. Тому в словнику відсутні такі словосполучення, як „commercial bank” або „export of goods”.

Запропоноване видання містить у собі не лише суто економічні терміни, а й слова, що часто використовуються при розгляді або характеристиці економічних явищ чи процесів. При цьому в дужках додається приклад економічного терміну, з яким воно може вживатись.

Якщо наведене слово має декілька значень, то першим наводиться його економічне значення або значення, більш наближене до економічної лексики. Тому читач зможе відкрити для себе „нове”, економічне значення добре знайомого англійського слова.

Використовувати посібник можна і як звичайний україномовний довідник [3, с. 104]. Для цього треба знайти потрібне українське слово в українсько-англійському розділі, виписати або запам’ятати його англійський аналог, знайти його в основній частині і після цього скористатись його тлумаченням.

Словник можна використовувати як при вивченні економічних дисциплін, так і англійської мови. Він стане в нагоді як студентам економічного й бізнесового спрямувань, так і усім іншим, а також особам, що бажають розширити коло своїх теоретико-прикладних знань.

Література

1.  Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – Кіровоград : ТОВ „Поліграф-Сервіс”, 2007. – 132 с.

2.  Яковенко Р. В. Тлумачний англо-український словник економічних термінів з елементами теорії та проблематики. Дидактичний довідник / Роман Яковенко. – [Вид. 2–ге, випр.]. – Кіровоград : видавець Лисенко В.Ф., 2015. – 130 с.

3.  Яковенко Р. В. Дидактика паралельного засвоєння економічних знань та вивчення англійської мови / Р. В. Яковенко // Викладання економічних дисциплін в умовах глобалізації та європейської інтеграції України : збірник матеріалів Міжнародної науково-методичної конференції, 02 червня 2017 р., – Харків : ХНАДУ, 2017. – С. 103–104.

216 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.


Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.