ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
24.09.2020 | 13:28

Кропивницький: зафiксували збiр персональних даних та розмiщення наклейок iз ознаками «чорного пiару»

Кропивницький: зафiксували збiр персональних даних та розмiщення наклейок iз ознаками «чорного пiару»

У Кропивницькому представники ОПОРИ зафiксували збiр персональних даних партiєю «Перспектива мiста». У полiтсилi зазначили, що збирають пiдписи проти перенесення лiкарнi з центру мiста. А на сiтiлайтах iз зображенням потенцiйної кандидатки на посаду мiського голови вiд партiї «Слуга народу» Ольги Ковальової-Алокiлi з’явилися наклейки з ознаками «чорного пiару».

На вулицi Архiтектора Паученка представники полiтичної партiї «Перспектива мiста» встановили намет, у якому збирають пiдписи проти перенесення другого стацiонару Центральної мiської лiкарнi.

«Мiська влада переносить медзаклад в будiвлю шахтарської лiкарнi у мiкрорайонi Масляникiвка, яка знаходиться фактично у лiсi. А примiщення iсторичної пам’ятки, ймовiрно, хочуть вiддати пiд торговельний чи розважальний заклад»,  – йдеться на сторiнцi партiї в соцмережах.

Мешканцям Кропивницького пропонують зазначити iм’я та прiзвище, а також поставити пiдпис. У полiтичнiй партiї «Перспектива мiста» зазначили, що уже зiбрали близько 2000 пiдписiв.

У центрi Кропивницького на сiтiлайтах iз зображенням потенцiйної кандидатки на посаду мiського голови Кропивницького вiд полiтичної партiї «Слуга народу» Ольги Ковальової-Алокiлi з’явилися наклейки з ознаками «чорного пiару».  На чорно-червоних постерах написали «1+1. Вони брешуть». Назву каналу перекреслил червоною лiнiєю. Варто зазначити, що на наклейках зазначенi вихiднi данi: «Надруковано на особистому принтерi Юрченка О.С., тираж 50 тис. примiрникiв, вiдповiдальний за випуск Юрченко О.С., замовник Логурьов К.В.». Як ранiше повiдомляла ОПОРА, наклейки з такими ж вихiдними даними розповсюджували пiд час виборiв до Верховної Ради в Ужгородi та Києвi. Також подiбнi наклейки розповсюджували пiд час виборiв до Верховної Ради на зовнiшнiй рекламi на той час кандидата у народнi депутати Олександра Дануци.

«Нам вiдомо про факт псування сiтiлайтiв. Ми порадилися з власниками цих рекламних площ,  i оскiльки це пошкодження майна, то ми порадили їм звернутися в полiцiю. Ми не плануємо звертатися до правоохоронних органiв, але засуджуємо це порушення закону», – зазначив юрист штабу «Слуга народу» Юрiй Латишев

I додав, що вiдповiднi дiї у полiтсилi пов’язують iз конкурентами – потенцiйними кандидатами на посаду мiського голови.

Вiдповiдно до статтi 2 Закону України «Про захист персональних даних» персональними даними є вiдомостi чи сукупнiсть вiдомостей про фiзичну особу, яка iдентифiкована або може бути конкретно iдентифiкована. До конфiденцiйної iнформацiї про фiзичну особу належать, зокрема, данi про її нацiональнiсть, освiту, сiмейний стан, релiгiйнi переконання, стан здоров’я, а також адреса, дата i мiсце народження (частина 2 статтi 11 Закону України «Про iнформацiю»). Як зазначили у частинах 5, 6 статтi 6 цього ж Закону, не допускається обробка даних про фiзичну особу, якi є конфiденцiйною iнформацiєю, без її згоди, крiм випадкiв, визначених законом, i лише в iнтересах нацiональної безпеки, економiчного добробуту та прав людини.

Згiдно з частиною 1 статтi 51 Виборчого кодексу України передвиборна агiтацiя – це здiйснення будь-якої дiяльностi з метою спонукання виборцiв голосувати за або не голосувати за певного кандидата, партiю (органiзацiю партiї) - суб’єктiв виборчого процесу. Передвиборна агiтацiя може здiйснюватися у будь-якiй формi та будь-якими засобами, що не суперечать Конституцiї України та законам України. А згiдно з частиною 1 статтi 52 Виборчого кодексу України передвиборна агiтацiя розпочинається кандидатом, партiєю (органiзацiєю партiї) наступного дня пiсля дня прийняття виборчою комiсiєю рiшення про реєстрацiю кандидата (кандидатiв) i закiнчується о 24 годинi останньої п’ятницi перед днем голосування.

У частинi 1 статтi 277 Цивiльного кодексу України зазначається, що фiзична особа, особистi немайновi права якої порушено внаслiдок поширення про неї та (або) членiв її сiм'ї недостовiрної iнформацiї, має право на вiдповiдь, а також на спростування цiєї iнформацiї.

Читайте також: Кіровоградщина: хто та навіщо поширює наклейки з елементами чорного політпіару

515 0
НОВИНИНайсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.