ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ

Юлiя Чабанюк: Команда з лiкаря, медсестри та соцiального консультанта допомагатиме дiзнатися про ВIЛ-статус

Юлiя Чабанюк: Команда з лiкаря, медсестри та соцiального консультанта допомагатиме дiзнатися про ВIЛ-статус

Кiровоградське обласне вiддiлення Всеукраїнської органiзацiї «Всеукраїнська мережа людей, якi живуть з ВIЛ/СНIД» реалiзує ще один проект, спрямований на виявлення людей, якi живуть з ВIЛ-iнфекцiєю. Яких результатiв очiкують та в яких районах дiятиме проект – про це спiлкуємося iз головою правлiння Юлiєю Чабанюк.

– Цього року ви реалiзуєте новий проект «Колаборатив послуг з виявлення та лiкування ВIЛ». Про що вiн i для кого?

– Ми прагнемо охопити проектною дiяльнiстю медичнi заклади та районнi центри, в яких не було впроваджено подiбнi проекти. Одне з найбiльших завдань - органiзувати своєчасне виявлення ВIЛ-iнфекцiї за iнiцiативи медичного працiвника, постановку на диспансерний облiк, забезпечити доступ до адекватного та вчасного призначення АРТ- лiкування. Це буде вирiшальними факторами задля уникнення погiршення стану пацiєнтiв та запобiгання розвитку ускладнень.

– У яких районах буде реалiзуватися проект?

– Напрацьований досвiд та партнерськi вiдносини дають змогу для розширення кiлькостi медичних закладiв, що залученi до впровадження ефективних механiзмiв. До того ж, виявлення, переправлення та постановки на облiк людей, якi живуть з ВIЛ, тестування їх близького оточення. Також впливу на зниження стигми та дискримiнацiї, зокрема, i серед медичного персоналу, проведення iнформацiйно-медiйних заходiв в цьому напрямку. У свою чергу, це дає змогу здiйснити вплив на досягнення цiлей Стратегiї «90-90-90», як в Кiровоградськiй областi, так i в нацiональних масштабах в цiлому. Стратегiю «90-90-90» можна пояснити так. Перше «90» означає, що 90% людей, якi живуть з ВIЛ знають про свiй статус. Пiдняти цi показники можливо за рахунок прицiльного тестування на ВIЛ, тому що багато людей навiть не пiдозрюють, що в них вiрус iмунодефiциту. Друге «90» - це 90% людей, якi живуть з ВIЛ приймають специфiчне антиретровiрусне лiкування. Покращити цей показник можна за рахунок швидкого призначення лiкування та формування прихильностi до нього, щоб люди самостiйно не переривали лiкування. Третє «90» - це 90% людей, якi приймають лiкування мають не визначальне вiрусне навантаження. Поліпшити цей показник можна за рахунок вчасного i регулярного прийому АРТ-препаратiв. Було обрано шiсть медичних закладiв, де впроваджується проект. Це – Петрiвська, Благовiщенська, Долинська, Гайворонська центральнi районнi лiкарнi, Кiровоградська мiська лiкарня швидкої медичної допомоги, Обласний клiнiчний онкологiчний центр. До цього часу в цих закладах не реалiзовувалися медико-соцiальнi проекти. Тож пацiєнти, якi отримують медичну допомогу в цих закладах, не отримували повний пакет медико-соцiальних послуг з мультидисциплiнарним пiдходом пiд час тестування на ВIЛ та отримання результатiв тестування.

– Яка роль соцiальних консультантiв та медичних працiвникiв?

– Саме команда у складi лiкаря, медичної сестри та соцiального консультанта може вчасно надати повний пакет послуг вiд моменту тестування пацiєнта до отримання результатiв. У разi виявлення ВIЛ-iнфекцiї надати медико-соцiальний супровiд - вiдпостановки на диспансерний облiк до отримання результатiв дiагностики на рiвень вiрусного навантаження. Вони свiдчать, що людина лiкується та має позитивну динамiку в лiкуваннi. Тобто якщо ВIЛ-позитивна людина приймає регулярно антиретровiрусне лiкування, вона не несе загрози своєму близькому оточенню та вiрус не може нашкодити органiзму. Завдяки вчаснiй дiагностицi та початку лiкування ВIЛ-позитивна людина може жити повноцiнним життям. Спiвпраця соцiальних консультантiв, як представникiв нашої органiзацiї на мiсцях, та медичного персоналу закладiв охорони здоров’я демонструє ефективну модель взаємодiї громадської та державних органiзацiй, яка спрямована на подолання епiдемiї ВIЛ в Українi. Ми розраховуємо, що приклад такої спiвпрацi буде взятий до уваги органами мiсцевої влади i використовуватиметься як модель для запровадження в iнших районах областi.

– Яких результатiв плануєте досягти?

– За десять мiсяцiв в шести пiлотних медичних закладах тестування на ВIЛ має пройти 2835 осiб, iз них прогнозовано близько у 100 осiб буде виявлено ВIЛ-iнфекцiю. I всi нововиявленi мають отримати повний пакет послуг в рамках проекту та розпочати життєво-необхiдне АРТ-лiкування. Також в рамках проекту буде проведено тренiнги для медичних працiвникiв на тему: «Консультування та тестування на ВIЛ». Тренiнг вiдвiдає 120 медичних працiвникiв.

359 0
НОВИНИНайсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.