ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
18.10.2018 | 12:03

Як жителям Кіровоградщини влаштуватися на роботу за кордоном

Як жителям Кіровоградщини влаштуватися на роботу за кордоном

В Українi питання працевлаштування є актуальним для багатьох. Пропозицiй багато, але знайти роботу з прийнятними умовами та гiдною оплатою працi – завдання доволi складне. Результатом стає те, що багато наших громадян виїжджають працювати за кордон. Серед заробiтчан з України є популярною так звана маятникова мiграцiя. Це короткостроковi поїздки, як правило на кiлька мiсяцiв, до країн ближнього зарубiжжя. Найчастiше таким чином українцi працюють на сезонних роботах та в робiтничiй сферi. 

Про те, як уберегтися вiд шахрайства пiд час працевлаштування та надання послуг посередниками, а також як уникнути обману пiд час пошуку роботи, представники Кіровоградського обласного центру зайнятості поспiлкувалися із заступником директора установи Богданом Стояном.

– Богдане Сергiйовичу, яким чином громадяни можуть знайти роботу за кордоном?

– Чинним законодавством передбачено, що громадяни України мають право займатися трудовою дiяльнiстю за кордоном. Знайти iноземного роботодавця можливо самостiйно, за сприянням приватних агентств зайнятостi чи державної служби зайнятостi.

– Чи пiдлягає лiцензуванню дiяльнiсть приватних агентств зайнятостi?

– Вiдповiдно до статтi 7 Закону України «Про лiцензування видiв господарської дiяльностi» та статтi 38 Закону України «Про зайнятiсть населення» лiцензуванню пiдлягає вид господарської дiяльностi – посередництво у працевлаштуваннi за кордоном.

– Який державний орган видає лiцензiї?

– На поточний момент органом лiцензування є Мiнiстерство соцiальної полiтики України. Чинними є також лiцензiї (строк дiї яких не закiнчився), якi ранiше видали у державному центрі зайнятостi. Крiм того, службою зайнятостi (центральний апарат) веде перелiк суб’єктiв господарювання, якi надають послуги із посередництва у працевлаштуваннi, та суб’єктiв господарювання, якi здiйснюють наймання працiвникiв для подальшого виконання ними роботи в Українi в iнших роботодавцiв. Перелiк є загальнодоступним та формується з метою забезпечення, у тому числi, iнформування населення про посередникiв. 

– Яким нормативним актом регулюється надання посередницьких послуг?

– Надання послуг регулюється лiцензiйними умовами провадження господарської дiяльностi з посередництва у працевлаштуваннi за кордоном, затвердженими постановою Кабмiну України вiд 16.12.2015 № 1060 (в редакцiї постанови вiд 28.02.2018 № 140).

– Де можливо отримати iнформацiю про виданi лiцензiї?

– З перелiком лiцензiатiв є можливiсть ознайомитися на інтернет-сторiнцi Мiнiстерства соцiальної полiтики України  (рубрика «Громадянам» – «Сфера зайнятостi» – «Трудова мiграцiя» – «Лiцензування посередницької дiяльностi з працевлаштування за кордоном» – «Перелiк суб’єктiв, якi мають лiцензiю на посередницьку дiяльнiсть у працевлаштуваннi за кордоном»).

– Чи можливо знайти роботу за кордоном за сприянням центрiв зайнятостi?

– Законом України вiд 16.11.2016 № 1747-VIII ратифiковано угоду мiж Кабiнетом Мiнiстрiв України та Урядом Держави Iзраїль про тимчасове працевлаштування українських працiвникiв в окремих галузях на ринку працi Держави Iзраїль. Компетентним органом для виконання імплементацiйного протоколу А (будiвельна галузь) мiж Мiнiстерством соцiальної полiтики України та Управлiнням з питань населення та iммiграцiї при Мiнiстерствi внутрiшнiх справ Держави Iзраїль визначено державну службу зайнятостi. Громадяни, якi бажають працювати в Державi Iзраїль, можуть звертатись до базових центрiв зайнятостi (фiлiй обласного центру зайнятостi) за мiсцем проживання чи перебування.

– Якi документи потрiбнi пред’явити при зверненнi до центру зайнятостi?

– Кандидат на працевлаштування особисто подає заяву про включення його до реєстру кандидатiв на працевлаштування в Iзраїлi. Пред’являються та подаються копiї паспортiв (внутрiшнього та для виїзду за кордон), а також облiкової картки платника податкiв. По мiрi проходження етапiв вiдбору надаються також iншi документи. 

– Якi поради Ви можете надати нашим читачам, з метою захисту вiд аферистiв на ринку працi?

– Перша i основна порада – не довiряти незнайомцям, яким б гарними не були їх пропозицiї щодо покращення життя, адже основний козир зловмисникiв – обiцянка про максимум переваг із мiнiмальною затратою зусиль. Щоб убезпечити себе вiд шахрайств, громадянам потрiбно уважно читати угоди, якi вони пiдписують. Також звертатись за правовою допомогою до юридичних консультацiй чи адвокатiв, i вже з фахiвцями укладати договори. Шукач роботи обов’язково має впевнитися в особi роботодавця. Вимагайте у роботодавцiв документи, якi засвiдчують реальне iснування пiдприємства та вiдповiдної вакансiї. Також вивчайте вiдгуки iнших громадян. У жодному разi не сплачуйте грошi роботодавцю за обiцяне «майбутнє» мiсце роботи. Не залишайте роботодавцю документи, якi посвiдчують Вашу особу та пiдтверджують громадянство України (паспорт, реєстрацiйний номер облiкової картки платника податкiв, водiйськi права тощо). 

254 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.


Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.