ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ

Фінансова безпека та ступінь конвертованості валюти

Фінансова безпека та ступінь конвертованості валюти

 

Стаття Романа Яковенка, кандидата економічних наук, доцента ЦНТУ

В умовах глобалізації світової економіки Україна стикається не лише з її позитивними проявами, але й з негативними факторами, серед яких зростання загрози фінансовій і, відповідно, валютній безпеці держави. Адже стійкість національної валюти – обов’язковий атрибут економічної безпеки будь-якої країни, її громадян та суб’єктів господарювання. Для України також впливовим є той чинник, що до 1996 року в державі фактично була відсутня національна валюта, а відтак і продумана валютна політика, наявність валютного паритету, об’єктивний курс і послідовна система регулювання фінансової сфери.

Згідно зі статтею 6 Закону «Про економічну самостійність Української РСР» від 3 серпня 1990 р. Україна самостійно організовує банківську справу і грошовий обіг, за допомогою Національного банку України нагромаджує валютні запаси для валютного забезпечення та повної зовнішньої конвертованості національної грошової одиниці [2].

Для досягнення конвертованості та стабільності національної валюти потрібні такі чинники:

·  дієве валютне законодавство;

·  науково обґрунтована валютна політика;

·  чітко визначена валютна система;

·  працюючий валютний ринок.

В Україні основним правовим актом є Декрет Кабінету Міністрів України «Про систему валютного регулювання і валютного контролю», який був прийнятий більше 10 років тому. Цей документ, звісно, не є досконалим і потребує ґрунтовного опрацювання. В ньому відсутня класифікація валютних операцій, немає ні цілей, ні напрямів, ні форм, ні видів валютного контролю, чітко не визначено компетенцію органів державного управління у сфері валютного регулювання і контролю, присутнє дублювання інших законів і правових актів, що викликає проблеми неоднозначного тлумачення.

Наслідком існуючих проблем організаційно-правового регулювання валютного ринку є злочини і правопорушення у валютній сфері, що становлять велику небезпеку для економіки країни за рахунок скорочення надходжень валютних цінностей до Національного банку України та порушення інтересів держави. Це стосується неповернення валютної виручки з-за кордону, незаконного відкриття або використання за межами України валютних рахунків, порушення правил про валютні операції.

Валютна безпека, відповідно до Наказу Міністерства економіки України від 2 березня 2007 р. «Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України» – це такий стан курсоутворення, який створює оптимальні умови для поступального розвитку вітчизняного експорту, безперешкодного припливу в країну іноземних інвестицій, інтеграції України до світової економічної системи, а також максимально захищає від потрясінь на міжнародних валютних ринках [3].

Основними загрозами для валютної безпеки України є:

·  зростання зовнішнього боргу;

·  відплив коштів за кордон;

·  високий рівень доларизації економіки;

·  неефективна структура золотовалютних резервів;

·  недосконалість валютно-курсової політики;

·  наявність валютних ризиків;

·  проведення незаконних валютних операцій;

·  втручання міжнародних фінансових організацій, іноземних радників та консультантів у валютну політику України [1].

Масштаби відпливу капіталу з України в останні роки сягнули загрозливого для національної безпеки рівня. За даними Міністерства економіки, з часу проголошення незалежності з України виведено близько 30 млрд. дол. США, причому щорічний обсяг відпливу капіталу з України становить близько 1,5-2 млрд. доларів. Капітал виводиться з України різними шляхами, в тому числі й нелегальними. Основними причинами відпливу капіталів є недоліки у системі державного регулювання руху капіталу та зовнішньоекономічної діяльності, які створюють сприятливу основу для поширення різноманітних схем виведення капіталу з України з метою ухилення від сплати податків та легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом [4].

Рівень доларизації економіки України складає близько 34%. За методикою Національного банку України порогове значення цього показника повинне складати не більше 25%. Національний банк розраховує рівень доларизації як відношення банківських вкладів у валюті до загального обсягу депозитів. Але такий метод не відображає реальної картини, оскільки не враховується обсяг валюти, що перебуває на руках у населення.

Стосовно структури золотовалютних резервів, необхідно відзначити, що Україна зберігає менше 4% своїх золотовалютних резервів у золоті, тоді як, наприклад США 80% всіх американських резервів. Друге місце за розміром резервів у золоті займає Німеччина, третє – МВФ. У країнах Єврозони основні державні резерви зберігаються у золоті.

Вибір оптимального режиму валютного курсу для національної  економіки залишається одним із головних питань міжнародної політики. У даний час курс гривні прив’язується до долара США, що робить валютний ринок України залежним від ситуації на валютному ринку Америки. Тому необхідно переходити на більш гнучкий режим курсоутворення.

Унаслідок коливань валютних курсів валютний ринок України характеризується наявністю суттєвих валютних ризиків як для суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності, так і для держави в цілому. Валютний ризик є наслідком незбалансованості активів і пасивів щодо кожної з валют за термінами і сумами.

Крім того, необхідно зазначити, що втручання міжнародних фінансових організацій, іноземних радників та консультантів у валютну політику України також може мати негативні наслідки для її економічної безпеки [6, с. 80]. Тому забезпечення національних економічних інтересів має ґрунтуватися не виключно на фінансових вливаннях, а насамперед на власній грошово-кредитній та валютно-фінансовій політиці країни. Це вимагає розробки і законодавчого затвердження відповідної правової бази взаємовідносин України з міжнародними фінансовими організаціями.

Стратегією національної безпеки чітко підкреслюється, що належне фінансове і матеріально-технічне забезпечення виконання передбачених нею заходів має спиратися на сталий і динамічний розвиток національної економіки та розширення фінансових можливостей держави [5]. Довготривале перебування економіки України у кризовому стані наполегливо вимагає реалізації на державному рівні системно-комплексної програми дій, спрямованої на відродження економічного потенціалу, підвищення рівня забезпеченості національної безпеки та її економічної складової, визначення дестабілізуючих факторів, локалізації їх негативного впливу, проведення попереджувальних заходів, своєчасної компенсації відхилень від нормального стану.

Список літератури

1.  Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 №  60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=219.

2.  Про економічну самостійність Української РСР : Закон України від 03.08.1990 № 142-ХІІ // Відомості Верховної Ради України. – 1990. – № 34. – Ст. 499.

3.  Про затвердження Методики розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2007 № 60 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon.nau.ua.

4.  Офіційний сайт Національного банку України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www/bank.gou.ua.

5.  Mipoшничeнкo O.B. Bплив iллeгaлiзaцiйниx пpoцeciв нa eкoнoмiчнy бeзпeкy Укpaїни / O.B. Mipoшничeнкo // Bicник eкoнoмiчнoї нayки Укpaїни. – 2009. – № 2 (16). – C. 99.

6.  Яковенко Р. В. Конвертованість валюти та економічна безпека держави / Р. В. Яковенко, К. О. Новакова // Тези доповідей студентів і магістрантів наXLVІІІ науковій конференції 17 квітня 2014 року. – Кіровоград : КНТУ, 2014. – С. 76–80.

185 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.


Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.