ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
30.10.2019 | 10:57

Дитячий туберкульоз: за пiдсумками 2018 року Кiровоградщина займає 15 мiсце

Дитячий туберкульоз: за пiдсумками 2018 року Кiровоградщина займає 15 мiсце

Дiти значно вразливiшi до туберкульозу. Проте, припустити, що це захворювання може торкнутися дiтей, доволi важко, попри те, що епiдемiя туберкульозу у країнi триває з кiнця 90-х рокiв. Та туберкульоз вражає дiтей i, навiть, немовлят. Як вилiкуватися, навiщо контрольоване лiкування i як соцiальнi працiвники БО "100 вiдсоткiв життя. Кропивницький" пiдтримують хворих на туберкульоз – про це у матерiалi.

Пiсля дiагнозу лiмфома Беркiта, туберкульоз показався нестрашним

Про захворювання дитини – туберкульоз печiнки та кишкiвника, Марина дiзналася у 2016 роцi, коли зробили бiопсiю печiнки. Та до цього – вони пройшли кiлькарiчний шлях обстежень та лiкувань.

"Ми зверталися до лiкаря неодноразово. У нас були несистематичнi пiдйоми температури. Дитина її спершу навiть не вiдчувала. Донька почала хворiти iз чотирьох рокiв – то болить живіт, то не болить, то висока температура, то звичайна. У таких випадках ми потрапляли у лiкарню i нам давали уколи. З 2015 року ми їздили на обстеження у столичнi заклади. Нам ставили рiзнi дiагнози – алергiчний кон’юктивiт, реактивний панкреатит,  метаболiчнi кардiопотiя, ускладнення ГРВI та багато iнших. Все що хоч, тiльки не те, що потрiбно", – зауважила мама 11-рiчної дiвчинки Олени, яка хворiє на туберкульоз, Марина.

За словами жінки, поки вони почули правильний дiагноз, пройшло чимало часу. Серед дiагнозiв ставили i онко, навiть, пiсля того, як зробили дитинi бiопсiю лiмфовузла. 

"Перебували у стацiонарi пiвроку, дiагноз не ставили. Тодi зробили ПЕТ-КТ i визначили, що з печiнкою проблеми. Зробили бiопсiю печiнки. Чому ранiше протягом цих пiвроку не зробили? Температура була до 39, не контрольована, антибiотиками не збивалася. Тому ранiше i не могли взяти бiопсiю. I три рiзнi лабораторiї пiдтвердили нам дiагноз… Пiсля дiагнозу лiмфома Беркiта, туберкульоз показався нестрашним", – зазначила Марина.

Дiвчинцi призначили лiкування. Уже на другий тиждень лiкування температура спала. За два мiсяцi перевили на амбулаторне лiкування. Нині Оленцi 11 рокiв. У школу не рекомендували ходити, та на свiй страх i ризик, батьки вiдпустили.

"У нас зараз повторний курс лiкування розписаний на пiв року. Вiримо, що вилiкуємо туберкульоз", – зазначила Марина.

ДОТ-супровiд – це пiдтримка i дiтей, i дорослих

Таких iсторiй, яка спiткала Марину, – у  дiяльностi соцiальних працiвникiв БО "100 вiдсоткiв життя. Кропивницький" – десятки. I це не просто iсторiї: за ними – страждання дiтей, якi вживають сиропи i пiгулки, якi переборюють побiчнi реакцiї лiкiв, якi витримують кiлькамiсячнi перебування у лiкувальних стiнах та обмеженi у багатьох речах, якi потiм вдома продовжують амбулаторне лiкування. I ще – це iсторiї батькiв, якi ховають заплаканi очi вiд дiтей.

"На допомогу приходять нашi соцiальнi працiвники, якi здiйснюють ДОТ-супровiд, тобто контрольоване лiкування. У чому воно полягає? Це коли соцiальний працiвник приносить лiки додому, тим самим контролюючи перебiг недуги, а також мотивує дiтей i батькiв продовжувати протитуберкульозне лiкування, психологiчно пiдтримує. Для повноцiнного харчування дiтей, передбаченi сертифiкати на отримання продуктових наборiв", – коментує координаторка напрямку супроводу хворих на туберкульоз БО "100 вiдсоткiв життя. Кропивницький" Оксана Шершень.

Пiд ДОТ-супроводом на Кiровоградщинi у соцiальних працiвникiв нині перебуває семеро дiтей.

У дiтей найпоширенiший – позалегеневий туберкульоз органiв дихання 

За iнформацiєю обласного тубдиспансеру, в областi епiдситуацiя щодо туберкульозу серед дiтей та пiдлiткiв останнi три роки стабiлiзувалася та має тенденцiю до зниження. У середньому щороку виявляють 10-11 дiтей та 5-7 пiдлiткiв.

"У дiтей здебiльшого трапляється позалегеневий туберкульоз органiв дихання – це туберкульоз внутрiшньогрудних лiмфатичних вузлiв. Також трапляється i туберкульоз легень. Щодо прогнозу до одужання, то дiти мають високi шанси на повне одужання. Вищi нiж у дорослих, але це стосується дiтей, якi були вакцинованi БЦЖ. У невакцинованих дiтей, особливо першого року життя, часто бувають розповсюдженi форми туберкульозу, якi вражають усi ограни та системи i при такому поширеному процесi прогноз щодо одужання дуже складний. Туберкульоз у немовлят виникає рiдко. Захворювання можливе за умови тривалого сiмейного контакту iз хворими на туберкульоз, або у тих, хто не був щеплений вакциною БЦЖ у пологовому будинку", – наголосила головна лiкарка Кiровоградського обласного тубдиспансеру Галина Горенко.

Найнезахищенiшi дiти перших рокiв життя та без вакцини БЦЖ 

"За пiдсумками 2018 року Кiровоградщина займає 15 мiсце серед областей України по захворюваностi на туберкульоз серед дiтей вiком до 14 рокiв та 13 мiсце, вiдповiдно, серед пiдлiткiв. Здебiльшого хворiють дiти з сiльської мiсцевостi. Але, не зважаючи на те, що показники захворюваностi знижуються, викликає занепокоєння зростання серед дiтей, що захворiли, хiмiорезистентних форм туберкульозу. Здебiльшого, це дiти родин, де є хворi на туберкульоз", –  зауважує Галина Горенко.

Вона звертає увагу, що найнезахищенiшими вважають дiтей перших рокiв життя та дiтей, якi не отримали щеплення вiд туберкульозу (вакцина БЦЖ). Адже i у першому, i у другому випадках у таких дiтей немає сформованого iмунiтету вiд туберкульозу. Також у зонi особливого ризику перебувають дiти до трьох рокiв, у родинi яких є хворi на туберкульоз легень дорослi, котрi проживають безпосередньо з дiтьми, або часто їх навiдують.

"Туберкульоз у дiтей часто протiкає безсимтомно. Проте у дитини може вiдмiчатися пiдвищення температури тiла до 37-37,5 С, загальна слабкiсть, знижений апетит, схуднення, погане набирання ваги, кашель частiше сухий i з приступами. Особливо придiляти увагу щодо таких симптомiв у дитини мають сiм’ї, в яких є або були випадки захворювання на туберкульоз", – наголосила Галина Горенко.

Туберкульоз – вилiковний, якщо лiкувати

Терміни лiкування дитячого туберкульозу, схеми лiкування не вiдрiзняються вiд дорослого. Це значить, що лiкування тривале та може сягати вiд шести мiсяцiв до двох рокiв, у залежностi вiд того, на який туберкульоз хворiє дитина (чутливий або хiмiорезистентний). Дiти дуже рiдко видiляють збудник туберкульозу. Частiше за все вони хворiють малими формами туберкульозу, при яких бактерiовидiлення вкрай мале. Головне – вчасно запiдозрити та виявити туберкульоз.

"Лiкування дiтей, хворих на туберкульоз, проводять переважно в дитячому вiддiленнi Кiровоградського обласного протитуберкульозного диспансеру, яке має усе необхiдне для цього. В областi функцiонує санаторiй цього профiлю – КНП "Староосотський обласний дитячий протитуберкульозний санаторiй Кiровоградської обласної ради", який розмiщений у селi Поселянiвка Олександрiвського району. Щороку в санаторiї оздоровлюється приблизно 300 дiтей. Це  дiти з групи ризику щодо захворювання на туберкульоз. Тобто тi, якi мали контакт із хворими на туберкульоз, тубнiнфiкованi тощо. Також є санаторiї протитуберкульозного профiлю поза межами нашої областi, якi розташованi у Карпатах, Одеськiй, Київськiй областях. Щороку в таких санаторiях з нашої областi вiдпочиває бiля 100 дiтей" , – зазначає Галина Горенко.

Щоб уникнути захворювання на туберкульоз, медичнi працiвники радять: щеплення дитини вакциною БЦЖ (якщо вiдсутнi протипоказання) одразу в пологовому будинку. На першому роцi життя дитини батькам слiд бути обережним з оточенням малюка та дозволяти контакт лише з тими особами, якi пройшли флюорографiчне обстеження органiв грудної клiтки. Варто привчати дитину до здорового способу життя, який є запорукою профiлактики усiх захворювань, в тому числi й туберкульозу.

Мaтеріaл підготувaлa 

Вікторія Семененко

301 0
НОВИНИНайсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.