ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ

Динаміка віку депутатів Верховної Ради України (2012-2019 рр.)

Динаміка віку депутатів Верховної Ради України (2012-2019 рр.)

Зазвичай після завершення виборів в поле уваги масмедіа потрапляють не тільки результати голосування та розподіл місць у парламенті, але й різноманітні соціально-демографічні характеристики обраних депутатів, зокрема їхній вік. Увага до останнього є вибірковою та обмежена переважно теперішнім часом. Вибірковість уваги знаходить прояв у висвітленні окремих деталей чи речей. Як приклад можна назвати таке. По-перше, прізвище, партійність, точний вік наймолодшого та найстаршого обраного депутата. По-друге, збільшення кількості депутатів певної вікової групи, межі якої можуть визначатися по-різному. Ілюстрацією такої групи є молодь. По-третє, середній вік обраних депутатів. Обмеженість теперішнім часом проявляється у відсутності систематичних порівнянь віку депутатів обраних на поточних та попередніх виборах до парламенту.

Поза межами уваги залишається декілька речей, які пов’язані з віком обраних депутатів. До них можна віднести вигляд вікової структури парламенту. Тобто йдеться про розподіл депутатів за віковими групами та чисельність останніх. Також слід назвати варіювання (мінливість) віку обраних депутатів. З’ясування даної речі дає змогу побачити, наскільки є різнорідним склад парламенту з точки зору віку. Окрім цього в більшості випадків поза увагою залишається динаміка віку. Виявити та оцінити динаміку допомагає спостереження за віком депутатів упродовж часу.

Отримати відповідь на запитання про те, яким є вік та яка його динаміка, допомагає збір та аналіз даних. Ключовими моментами в зборі даних є визначення віку обраного депутата, а також визначення меж та кількості вікових груп.

При визначені віку до уваги була взята повна кількість років (без місяців та днів), яку мав зареєстрований кандидат у депутати до дня виборів. У випадку з виборами 2012 та 2014 року вік рахувався для кандидатів, які були обрані та набули повноважень народного депутата. Окрім цього в підрахунок не включалися кандидати, які згодом замінили тих, хто достроково припинив депутатські повноваження. Щодо виборів 2019 року, то вік визначався лише для кандидатів, визнаних обраними ЦВК станом на 07.08.2019 р., оскільки процес набуття депутатських повноважень ще триває. Джерелом інформації були веб-сайти ЦВК та Верховної Ради України.

Визначення меж та кількості вікових груп має особливе значення для проведення порівнянь віку депутатів як у межах одної країни впродовж часу, так і між країнами в один конкретний часовий період. У нашому випадку комбінується поділ вікових груп, який використовується ЦВК та Міжпарламентським союзом ( Inter-ParliamentaryUnion, IPU). Обрані депутати були розподілені за такими семи віковими групами: 21 – 30, 31 – 40, 41 – 50, 51 – 60, 61 – 70, 71 – 80, 81 – 90.

Аналіз даних було спрямовано на з’ясування ряду речей, а саме: розподілу депутатів за віковими групами, типового значення віку депутатів, варіювання віку депутатів та динаміки названих характеристик. Результати аналізу даних представлені нижче в графічній та табличній формі.

На рисунку 1 представлено розподіл депутатів за віковими групами в роки коли відбулися останні три парламентські вибори. Нагадаємо, що основою для розподілу за віковими групами був вік обраного депутата до дня виборів. Для коректного порівняння чисельність вікових груп подана у вигляді відносних частот, оскільки абсолютна кількість обраних депутатів не є тотожною у всіх трьох випадках (2012 р. – 445 депутатів, 2012 та 2019 рр. – 423 депутати). Даний рисунок дає можливість побачити, який вигляд мали вікові структури Верховної Ради України (на початку її роботи) після кожних виборів та порівняти їх між собою.

На рисунку 2 представлено зміни у кожній окремо взятій віковій групі впродовж часу. Навіть швидкого погляду достатньо, щоб побачити такі тенденції: зростання чисельності для таких вікових груп, як 21 – 30 та 31 – 40; зростання з наступним зменшенням – для 41 – 50; зменшення – для 51 – 60, 61 – 70, 71 – 80. Вікова група 81 – 90 була представлена лише в парламенті, обраному в 2014 році. Найбільший масштаб зростання чисельності ( + 9,65%) спостерігається у такій віковій групі як 31 – 40 при порівнянні 2014 з 2012 роком. Найбільший масштаб зменшення чисельності ( – 7,02%)  характерний для вікової групи 51 – 60при порівнянні 2014 з 2012 роком.   

Таблиця 1

Що демонструють дані, представлені в таблиці? По-перше, в межах даного часового проміжку спостерігається тенденція до зменшення типового значення віку. По-друге, масштаб зменшення є більшим, коли порівнюємо всі міри 2014 року з мірами 2012 року ніж при порівнянні мір 2019 та 2014 року.У таблиці 1 представлено типові значення віку депутатів, які були до дня виборів у 2012, 2014 та 2019 році. Типове значення віку є узагальненою характеристикою, яка показує навколо якого значення групується решта. Тобто воно виражає центральну тенденцію. Зазвичай на практиці в якості міри наводиться тільки середнє (розраховується як середнє арифметичне). Однак якщо форма розподілу є скошеною, то така міра як середнє вже не відображає точно типове значення віку. Тому необхідно використовувати додатково ще такі міри як медіана та мода. В першому випадку отримаємо значення віку, яке поділить депутатів на дві однакові частини. До першої частини будуть віднесені ті, які мають менший вік ніж вказаний, до другої – більший. У другому випадку вказується значення віку депутатів, яке має найбільшу частоту.

Таблиця 2

Дані в таблиці свідчать, що з точки зору віку депутатів парламент, обраний в 2012 році, виглядав дещо різноріднішим ніж в інші роки. Якщо використовувати в підрахунках медіанне абсолютне відхилення, то інтервали віку депутатів матимуть такий вигляд. У 2012 році вік 72, 58 % депутатів потрапляє в інтервал від 35,14 до 58,56 років; у 2014 році вік 62,88 % депутатів – від 33,1 до 50,9; у 2019 році вік 66,43 % депутатів – від 31,1 до 48,9.У таблиці 2 представлено дані які демонструють варіювання віку депутатів в 2012, 2014 та 2019 році. Зазвичай у статистиці в якості міри варіювання використовують стандартне відхилення. Однак при скошених розподілах у якості доповнення варто також використовувати таку міру як медіанне абсолютне відхилення. Названі міри показують типову дистанцію спостереження від середнього та медіани. Дані про варіювання дають можливість скласти уявлення про те, наскільки є різнорідним склад більшості депутатів з точки зору віку. Чим більше значення названих вище мір, тим більш є різнорідним вік депутатів по відношенню до середнього та медіанного віку.

Представлені вище дані як в графічній так і табличній формі дають різнобічне уявлення про динаміку віку депутатів. Однак, чи має значення вік депутата? Можна почути як заперечні, так і ствердні відповіді на це запитання. Зазвичай, у їхній основі лежить інтуїція, особистий досвід чи широкі узагальнення на основі дуже малої кількості спостережень. Для емпірично-орієнтованої політичної науки це питання є відкритим та водночас дуже загальним. Щоб отримати конкретні відповіді, необхідно ставити конкретніші запитання. Для прикладу, чи впливає вік депутата на законодавчу активність (кількість та якість поданих законопроектів, доповнень тощо); чи є зв'язок між віком депутата та його увагою до проблем освіти, охорони здоров’я та захисту довкілля; чи залежить від віку депутата дотримання ним партійної дисципліни; чи є вік пов’язаним з кооперацією та конкуренцією між депутатами тощо. Систематичний збір та аналіз даних дасть змогу отримати відповіді.  


Василь Кулик, 

викладач кафедри філософії та політології ЦДПУ імені В. Винниченка.

     

516 0
НОВИНИНайсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.