ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
14.03.2018 | 17:00

Скарги від активістів АПН: прагнення прозорості чи відпрацювання грантів?

Скарги від активістів АПН: прагнення прозорості чи відпрацювання грантів?

Міська рада Кропивницького обгрунтувала всі підстави розгляду проектів рішення сесійного засідання від 20.07.2017 року, з приводу яких активісти з ГО «Асоцiацiя Полiтичних Наук» подали скарги про недотримання міською радою Закону. «Про доступ до публiчної iнформацiї» до Уповноваженого ВРУ. Мова про проекти, які не встигли оприлюднити раніше, ніж за 20 днів до розгляду на сесії. 

РК має документ, в якому секретар міської ради Кропивницького Андрій Табалов детально роз'яснює причини нагального розгляду. Саму ситуацію зі скаргами посадовець вважає формальністю з боку активістів й небажанням розбиратися у справжніх причинах.

Зокрема, це стосується проектiв рiшень мiської ради № 1139 «Про внесення змiн та доповнення до рiшення мiськради вiд 17 сiчня 2017 року № 762 «Про затвердження Програми розвитку дорожнього господарства та безпеки руху в мiстi Кропивницькому на 2017-2021 роки» та № 1140 «Про внесення змiн та доповнення до рiшення Кiровоградської мiської ради вiд 17 сiчня 2017 року № 763 «Про затвердження Програми утримання, благоустрою та розвитку житлово- комунального господарства мiста Кропивницького на 2017-2021 роки» та прийнятих мiською радою 20 липня 2017 року за № 1043, № 1044 вiдповiдно. Зазначенi проекти рiшень були оприлюдненi на офiцiйному веб-сайтi мiськради 30 червня 2017 року.

«У зв’язку iз ситуацiєю, яка склалася на комунальному пiдприємствi «Теплоенергетик» при виконаннi першочергових заходiв для забезпечення якiсного проходження опалювального сезону 2017/2018 рокiв та враховуючи лист даного пiдприємства щодо термiнового видiлення додаткових коштiв з мiського бюджету у розмiрi 6 млн 649 тис.грн (проведення ремонту технологiчного обладнання), до вищезазначених проектiв рiшень були внесенi змiни та доповнення i 18 липня 2017 року оприлюдненi на веб-сайтi як доопрацьований варiант вищезазначених проектiв рiшень», - пояснює Андрiй Табалов.

Проект рiшення № 1144 «Про внесення змiн до рiшення Кiровоградської мiської ради вiд 20 грудня 2016 року № 721 «Про затвердження Програми розвитку фiзичної культури i спорту в м. Кропивницькому на 2017- 2020 роки» пiдготували з метою якiсної пiдготовки спортсменiв мiста до мiжнародних змагань, забезпечення участi спортсменiв-iнвалiдiв у Дефлiмпiйських iграх 2017 року та реалiзацiї проектiв-переможцiв громадського бюджету, оприлюднений на веб-сайтi 5 липня 2017 року.

«У свою чергу, проект рiшення мiської ради № 1142 «Про внесення змiн до рiшень Кiровоградської мiської ради вiд 27 сiчня 2015 року № 3918, 3919, 3920», оприлюднений на веб-сайтi 4 липня 2017 року був внесений на найближче засiдання мiської ради з метою встигнути перерозподiлити кошти на оздоровлення дiтей пiльгових категорiй в перiод оздоровчої кампанiї на 2017 рiк. Рiшення, прийняте на наступному засiданнi мiської ради, було б недоцiльним», - зазначив секретар мiськради.

Щоб забезпечити виконання ремонтних робiт у закладах освiти до початку навчального року депутати розглянули проект рiшення № 1160 «Про внесення змiн до рiшення Кiровоградської мiської ради вiд 23 лютого 2016 року № 85 «Про затвердження Програми капiтального будiвництва, реконструкцiї та капiтального ремонту об´єктiв комунального господарства i соцiально-культурного призначення мiста Кiровограда на 2016 – 2018 роки».

У зв’язку зi збiльшенням фiнансового ресурсу на заходи протипожежного захисту житла, життя населення та виробничих об’єктiв, що є попередженням виникнення надзвичайних ситуацiй, розглянули проект рiшення № 1165 «Про внесення змiн до рiшення Кiровоградської мiської ради вiд 23 лютого 2016 року № 67 «Про затвердження Програми запобiгання надзвичайним ситуацiям та лiквiдацiї їх наслiдкiв на 2016-2018 роки».

«Розгляд цих проектiв рiшень вiдбулося в обставинах крайньої необхiдностi, для вирiшення термiнових питань життєдiяльностi територiальної громади мiста», - зазначив Андрiй Табалов.

Як вiдомо, депутати мiсцевої ради мають право пропонувати питання для розгляду, вносити пропозицiї до порядку денного засiдань та вносити на розгляд ради проекти рiшень.

Включення до порядку денного вищезазначених проектiв рiшень, вiдбулося за колегiальним рiшенням депутатiв мiськради Кропивницького.

У той же час, секретар мiської ради не має повноважень зупиняти розгляд питань або знiмати з розгляду проекти рiшень, винесених на засiдання мiської ради, зокрема, з пiдстав недотримання строкiв, визначених у ч. 3 ст. 15 Закону України «Про доступ до публiчної iнформацiї».

У даному випадку громадськi активiсти формально пiдiйшли до дотримання необхiдностi оприлюднення проектiв рiшень до проходження зазначеного термiну, не зважаючи на контекст та нагальнiсть прийняття рiшень.

Нагадаємо, громадська органiзацiя «Асоцiацiя Полiтичних Наук» є недержавною неприбутковою громадською аналiтичною науковою освiтньою органiзацiєю, що залучає грошовi та матерiальнi внески, тобто гранти, для використання їх з метою виконання статутних завдань.

398 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.