ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
19.04.2017 | 13:09

ОПОРА уклала рейтинг активностi депутатiв-мажоритарникiв вiд Кiровоградщини

ОПОРА уклала рейтинг активностi депутатiв-мажоритарникiв вiд Кiровоградщини

У 2017 роцi Громадянська мережа ОПОРА здiйснює монiторинговий проект у 84 виборчих округах 13 областей України. У Кiровоградськiй областi ОПОРА аналiзує дiяльнiсть народних депутатiв Станiслава Березкiна, Костянтина Яринiча, Анатолiя Кузьменка, Олеся Довгого та Михайла Поплавського. За результатами монiторингу формується щомiсячний рейтинг народних депутатiв за рiвнем їх активностi роботи у парламентi та виборчих округах, доступностi для виборцiв та територiальних громад.

Як повiдомили РК у Громадянськiй мережi ОПОРА у Кiровоградськiй областi, у лютому 2017 року Костянтин Яринiч  зайняв 25 мiсце у рейтингу, Олесь Довгий - 49 мiсце, Анатолiй Кузьменко - 70 мiсце, Станiслав Березкiн  -  72 мiсце, Михайло Поплавський – 80 мiсце у рейтингу.

У лютому 2017 року Костянтин Яринiч вiдвiдав усi пленарнi засiдання Верховної Ради, не став автором чи спiвавтором жодного законопроекту чи постанови. Депутат став одним зi спiвавторiв запиту до Генеральної прокуратури України, мав один виступ з трибуни Верховної Ради. У звiтний перiод Костянтин Яринiч був активним в окрузi – провiв 2 особистих прийоми громадян, взяв участь у роботi мiсцевих органiв влади, мав кiлька вiзитiв у навчальнi заклади мiста.

Народний депутат Олесь Довгий у звiтнiй перiод вiдвiдав бiльшiсть пленарних засiдань Верховної Ради, став автором законопроекту "Про внесення змiн до деяких законодавчих актiв України щодо врегулювання адмiнiстративної вiдповiдальностi за порушення трудового законодавства" та чотирьох запитiв. Зокрема, запитiв щодо вдосконалення планування соцiально-економiчного розвитку України, комiсiї пiд час приймання платежiв вiд населення за газ, вiдновлення дорiг у Кiровоградськiй областi, стабiлiзацiї банкiвської системи та вiдновлення кредитування економiки. У звiтний перiод депутат не був активний в окрузi – не мав особистих прийомiв, вiзитiв в округ тощо.

Народний депутат Анатолiй Кузьменко у лютому 2017 року через хворобу не завжди був присутнiй на пленарних засiданнях Верховної Ради. При цьому депутат проявляв законодавчу активнiсть – став спiвавтором трьох законопроектiв, два з яких стосуються земельних питань. Зокрема, законопроекту "Про внесення змiн до Земельного кодексу України щодо переоформлення деяких прав на землю, набутих до набрання чинностi Земельним кодексом України". Також Анатолiй Кузьменко став автором запиту щодо розгляду пропозицiй Долинської мiської ради Кiровоградської областi вiдносно врегулювання питання розрахункiв за послуги централiзованого водопостачання та водовiдведення мiста Долинська. У звiтнiй перiод депутат не був активним в окрузi, не звiтував про свою дiяльнiсть.

Народний депутат Станiслав Березкiн за електронною реєстрацiєю вiдвiдав усi пленарнi засiдання Верховної Ради. За письмовою реєстрацiєю – всього 3. Депутат не став автором чи спiвавтором жодного законопроекту чи постанови. Натомiсть Станiслав Березкiн став автором двох депутатських запитiв.

У лютому 2017 року народний депутат Михайло Поплавський за письмовою реєстрацiєю був присутнiй на 2 з 12 пленарних засiдань Верховної Ради. За звiтний перiод не став автором чи спiвавтором законопроектiв, постанов та запитiв, не мав виступiв у парламентi, особистих прийомiв, не був активним в окрузi. Не працює жодна приймальня депутата в окрузi. Михайло Поплавський в жоднiй формi не звiтує про свою роботу як парламентаря.

Депутати Костянтин Яринiч, Станiслав Березкiн, Анатолiй Кузьменко та Олесь Довгий мають дiючi приймальнi в мажоритарних округах. Вiдсутнi приймальнi в окрузi у народного депутата Михайла Поплавського.

Зведений рейтинг депутатiв-мажоритарникiв за показниками законодавчої роботи та активностi у виборчих округах у лютому 2017 року знаходиться на сайтi rada.oporaua.org. Показники окремих депутатiв за усiма критерiями монiторингу знаходяться у їхнiх профайлах на сайтi РАДА.

Монiторинг включає аналiз таких видiв дiяльностi депутатiв:

1) функцiонування громадських приймалень та здiйснення народним депутатом особистих прийомiв громадян; 2) доступнiсть народних депутатiв України для виборцiв та територiальних громад (можливiсть зв’язатися iз депутатом, робота в окрузi помiчникiв депутатiв, iнтенсивнiсть контактiв обранцiв iз органами мiсцевого самоврядування, трудовими колективами, громадськими об’єднаннями); 3) звiтування народного депутата України, 4) показники законодавчої роботи депутата. 

300 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.