ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
17.04.2018 | 14:50

Обласний вiйськовий комiсарiат запрошує на службу за контрактом

Обласний вiйськовий комiсарiат запрошує на службу за контрактом

Кiровоградський обласний вiйськовий комiсарiат є мiсцевим органом вiйськового управлiння, що забезпечує виконання законодавства з питань вiйськового обов'язку i вiйськової служби, мобiлiзацiйної пiдготовки та мобiлiзацiї в особливий перiод людських i транспортних ресурсiв на вiдповiднiй територiї та виконує завдання щодо проведення призову громадян на вiйськову службу у мирний i воєнний час, забезпечення добору кандидатiв для прийняття на вiйськову службу за контрактом, участь у доборi громадян для проходження служби у вiйськовому резервi Збройних Сил, пiдготовки та проведення в особливий перiод мобiлiзацiї людських i транспортних ресурсiв, забезпечення соцiального i правового захисту вiйськовослужбовцiв, вiйськовозобов'язаних i резервiстiв, призваних на навчальнi (або перевiрочнi) та спецiальнi збори до Збройних Сил, ветеранiв вiйни та вiйськової служби, пенсiонерiв з числа вiйськовослужбовцiв Збройних Сил та членiв їх сiмей, участi у вiйськово-патрiотичному вихованнi громадян, здiйснення заходiв з пiдготовки та ведення територiальної оборони, iнших заходiв з питань оборони вiдповiдно до законодавства.

Звертаємо увагу, що проходження вiйськової служби за контрактом у вiйськових комiсарiатах забезпечує право на:

• стабiльне грошове забезпечення;

• додатковi грошовi виплати та винагороди (матерiальна допомога на оздоровлення, для вирiшення

соцiальних питань, пiдйомна допомога тощо);

• можливiсть професiйного та кар'єрного росту;

• можливiсть служби у миротворчих пiдроздiлах за кордоном;

• якiсне безкоштовне медичне обслуговування;

• можливiсть отримання заочної вищої освiти пiд час служби, в т.ч. за рахунок Мiнiстерства оборони

(пiсля пiдписання другого контракту);

• щорiчну вiдпустку вiд 30 днiв, тривалiсть якої зростає зi збiльшенням вислуги рокiв та виплати при

убуттi у вiдпустку окрiм щомiсячного грошового забезпечення матерiальної допомоги на оздоровлення;

• додатковi вiдпустки (для навчання, за сiмейними обставинами, iншi згiдно законодавства);

• безкоштовне харчування в обiд або виплата компенсацiї;

• отримання безкоштовного житла;

• щомiсячну грошову компенсацiю за пiднайом житла;

• право на пенсiю пiсля 25 рокiв вислуги;

• iншi соцiальнi гарантiї встановленi законодавством.

Вiйськова служба зараховується до загального страхового стажу та стажу державної служби. 

290 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.