ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦIЯ
08.08.2017 | 15:45

Де у Кропивницькому пройти тестування на ВIЛ i навiщо знати свiй ВIЛ-статус

Де у Кропивницькому пройти тестування на ВIЛ i навiщо знати свiй ВIЛ-статус

У Кiровоградськiй областi приблизна кількість людей, якi живуть з ВIЛ-iнфекцiєю – 4400 осiб, з них в обласному центрi протидiї та профiлактики ВIЛ/СНIДу на диспансерному облiку перебуває 2 801 особа та 1 553 особи приймають АРВ-терапiю. Безпосередньо у Кропивницькому на диспансерному облiку перебуває 795 осiб та 435 особи приймають АРВ-терапiю. Лише за I пiврiччя в рамках впровадження проекту RESPECT«Зменшення стигми та дискримiнацiї, пов’язаної з ВIЛ, до представникiв груп найвищого ризику в медичних закладах України» у пiлотних закладах мiста було виявлено та доведено до диспансерного облiку i розпочато прийом терапiї 34 особи. 

У Кiровоградському обласному вiддiленнi Всеукраїнської Благодiйної органiзацiї «Всеукраїнська мережа людей, якi живуть з ВIЛ/СНIД», де реалiзують проект RESPECT,закликають мiстян пройти тест на ВIЛ. Процес тестування  забирає не так багато часу, зате виступає гарантiєю безпечного майбутнього.

- В Українi зараз епiдемiя ВIЛ/СНIДу. Тому вчасно зроблений тест дозволяє виявити ВIЛ в органiзмi людини i, як наслiдок, розпочати лiкування та забезпечити близьких людей вiд iнфiкування. Вiдповiдно – зупинити епiдемiю. Пройти експрес тестування можна у шести закладах охорони здоров’я Кропивницького – Центрах первинної медико-санiтарної допомоги №1 та №2, Кiровоградськiй мiськiй лiкарнi швидкої медичної допомоги, Центральнiй мiськiй лiкарнi,  Полiклiнiчному об’єднаннi м. Кiровограда, Кiровоградському обласному протитуберкульозному диспансеру. Цi медичнi заклади у нашому мiстi є пiлотними i здiйснюють тестування в рамках проекту RESPECT: «Зменшення стигми та дискримiнацiї, пов’язаної з ВIЛ, до представникiв груп найвищого ризику в медичних закладах України» за пiдтримки Агентства США з мiжнародного розвитку (USAID). Ми закликаємо мiстян звернутися до свого сiмейного лiкаря, i дiзнатися про свiй ВIЛ-статус, - зауважує в.о. координатора проекту RESPECT в Кiровоградськiй областi Павло Давлєтбаєв.

Процедура тестування проходить безкоштовно i конфiденцiйно. За п'ятнадцять хвилин пiсля експрес-тестування людина знає свiй ВIЛ-статус. Як саме проходить тестування, на якi симптоми варто звернути увагу спiлкуємося iз лiкарем загальної практики сiмейної медицини КЗ «ЦПМСД №2», учасницею тренiнгу для лiкарiв проекту «RESPECT» Христиною Опрощенко.

- На якi симптоми потрiбно звернути увагу, щоб пройти обстеження?

- У першу чергу, якщо в людини тривале пiдвищення температури тiла до 38 градусiв. Можливо, невмотивована загальна слабкiсть, збiльшення лiмфовузлiв, зокрема, пахових. З досвiду скажу, що здебiльшого про ВIЛ-статус дiзнаються пiд час проходження профогляду. Тобто приходить людина, у неї є незначнi скарги, ми починаємо розпитувати, пропонуємо пройти тест на ВIЛ, а потiм виявляється, результат позитивний. Пацiєнти i самi iнколи не можуть зрозумiти, як iнфiкувалися. Вони запитують: «Звiдки? Звiдки? Я ж не приймаю iн’єкцiйних наркотикiв…» А потiм виявляється, що рiк тому, пiвтора був незахищений секс.

- Розкажiть, як проходить обстеження на ВIЛ

- Якщо людина хоче зробити тестування на ВIЛ, то має звернутися до свого сiмейного лiкаря. На початку процедури пацiєнту пропонується пiдписати «Добровiльну згоду на тестування ВIЛ-iнфекцiї». Сiмейний лiкар проводить попередньо розмову з пацiєнтом, щоб зрозумiти, якi ризики iнфiкування ВIЛ були чи iснують зараз, яка мотивацiя у пацiєнта до тестування, вiдповiдає на будь-якi запитання пацiєнта. Потiм я, як сiмейний лiкар, i пацiєнт проходимо в манiпуляцiйний кабiнет. У нас є спецiальнi журнали, де ми все фiксуємо – номера тестiв, результати. Всi персональнi данi пацiєнтiв та такого роду документацiя становлять лiкарську таємницю. Вони захищенi законом України про обробку даних та Законом України «Про основи охорони здоров’я». Доступ до них має лише лiкар та медсестра. У кабiнетi є iндивiдуальнi набори для тестування – вони стерильнi. Ми робимо тест (кров з пальця), i очiкуємо 15 хвилин. Результат я повiдомляю один на один. Якщо результат негативний – я надаю рекомендацiї пацiєнту, як можна надалi уникати iнфiкування, що раз на 3-6 мiсяцiв бажано проходити профiлактичнi тестування. Якщо результат виявляється позитивний, я надаю пацiєнту всю необхiдну iнформацiю щодо подальшого обстеження та лiкування. Наш заклад спiвпрацює iз потужною пацiєнтською органiзацiєю – Кiровоградським обласним вiддiленням Всеукраїнської Благодiйної органiзацiї «Всеукраїнська Мережа ЛЖВ». Тодi я пропоную  пацiєнту допомогу соцiального працiвника, який допомагає в усьому, адже часто пацiєнти потребують насамперед психологiчної пiдтримки, i соцiальнi працiвники знають як її надати, що треба робити далi, щоб розпочати вчасно лiкування. Соцiального працiвника я запрошую лише за письмовою згодою пацiєнта, але завжди кажу, що соцiальний працiвник знає проблему з середини, i органiзацiя надає пiдтримку саме пацiєнтам з ВIЛ.

Якщо ж пацiєнт не згодний, я не маю жодного юридичного права передавати його персональнi данi про стан здоров’я та результати обстеження, виключно за письмової згоди пацiєнта. Та в нас не було випадкiв вiдмов. Соцiальнi працiвники дуже ефективно допомагають, вмiють та знають, що робити i як.

- З якою перiодичнiстю потрiбно проходити обстеження на ВIЛ?

- Вiдзначу, що обстежуватися потрiбно обов’язково. Перiодичнiсть обстеження – раз на 3-6 мiсяцiв. Особливо, якщо людина має незахищенi статевi стосунки, тому що зараз епiдемiя вийшла в широкi верстви населення, i основний шлях передачi – статевий. Саме таким шляхом iнфiкуються працездатнi українцi у вiцi 29-49 рокiв. Крiм того, обов’язково варто пройти обстеження: вагiтним, донорам кровi та тим, хто мав випадки переливання кровi, пересадку органiв чи тканин, учасникам бойових дiй на сходi України, та тим, хто мав у своєму життi досвiд вживання iн’єкцiйних наркотикiв, навiть, якщо це було однократно та давно. Знаючи свiй ВIЛ-статус, людина здатна зберегти своє здоров’я та здоров’я своїх дiтей та коханих.

У Кiровоградському обласному вiддiленнi Всеукраїнської благодiйної органiзацiї «Всеукраїнська мережа людей, якi живуть з ВIЛ/СНIД» наголошують на необхiдностi пройти тестування. Чому необхiдно i важливо знати свiй ВIЛ-статус, у вiддiленнi називають ТОП-5 причин:

- Своєчасне виявлення ВIЛ-iнфекцiї та своєчасно розпочате лiкування - це гарантiя запобiгання розвитку супутнiх захворювань та летальних випадкiв. Регулярне обстеження, ефективне лiкування та прихильнiсть до лiкування - це ефективна та стала вiдповiдь на епiдемiю ВIЛ/СНIДу. Своєчасне виявлення ВIЛ-iнфекцiї та початок лiкування  дасть змогу убезпечити своїх статевих партнерiв та майбутнiх дiтей вiд iнфекцiї. Регулярне профiлактичне обстеження, виявлення на раннiх стадiях ВIЛ-iнфекцiї, дає змогу швидше досягти рiвня нульового вiрусного навантаження в органiзмi людини, а це значить, що вiрус «взятий пiд контроль». Стала вiдповiдь на епiдемiю через профiлактичне тестування та первинне виявлення – це безпечне та контрольоване майбутнє нашого регiону, - пiдкреслює Павло Давлєтаєв.

Мaтерiaл пiдготувaлВiкторiя Семененко, PR-менеджер КОВ ВБО «ВсеукрaїнськмережЛЖВ»

559 0
НОВИНИ

Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на Ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в Україні та Світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Електронна пошта №1- простий та зручний e-mail ім'я@ukr.net.Найсвіжіші та найголовніші новини за сьогодні на http://www.ukr.net.

Sinoptik.ua - погода в україні та світі.

KINOafisha.ua - всі фільми в кінотеатрах України.

Базар avtosale.ua - місце, де можна купити найкраще авто.